NEUROIMPULS © 2019 | POLITYKA PRYWATNOŚCI | WARSZAWA, UL. NOWOLIPKI 12/99

Test zdolności poznawczych jest przeznaczony dla dzieci. Pozwala on poznać szczegółowo poziom funkcjonowania dziecka pod względem poznawczym, z uwzględnieniem różnorodnych funkcji, m.in. koordynacji wzrokowo-słuchowej, pamięci słuchowej, zasobie i rozumienia słów, rozumienia sytuacji społecznych, myślenia logicznego i abstrakcyjnego.

 

Test zdolności poznawczych pozwala także na określenie ilorazu inteligencji dziecka, co jest podstawą do wydania opinii psychologicznej. Należy jednak pamiętać, że iloraz inteligencji jest tylko cyfrą, a istotą testy jest poznanie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach, tak aby móc wykorzystać jego mocne strony w pracy nad tymi słabszymi. Jest to wartościowa wskazówka zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli.

TEST ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH