NEUROIMPULS © 2017 | POLITYKA PRYWATNOŚCI | WARSZAWA, UL. NOWOLIPKI 12/99

Dysleksja jest zaburzeniem, które sprawia dzieciom, a także dorosłym, wiele trudności. Często może prowadzić nie tylko do pogorszenia stopni w szkole, ale także do braku motywacji do nauki, a nawet obniżenia samooceny. Chcąc uniknąć niekorzystnych konsekwencji dysleksji, warto skorzystać z pomocy specjalisty.

 

Terapia dysleksji skierowana jest do dzieci, które mają problemy z czytaniem, pisaniem ze słuchu, rozróżnianiem głosek. Ma ona na celu ćwiczenie poprawnego czytania i pisania, tak aby zautomatyzować te procesy. Wykorzystujemy do tego różne ciekawe materiały, tak aby zajęcia nie były nudne, a dziecko chętnie na nie przychodziło. Do terapii włączamy elementy Terapii Warnkego, o których można przeczytać w oddzielnej zakładce.

 

W naszym Instytucie terapię dysleksji prowadzi pani Karolina Napierała, która jest polonistką, ale także logopedą i neurologopedą. Można zatem powiedzieć, że jest specjalistką w zakresie posługiwania się językiem.

 

Dzięki terapii dysleksji możemy poprawić umiejętność czytania i pisania dziecka, zwiększyć jego szanse na sukces szkolny, a dzięki temu poprawić jego motywację do nauki i samoocenę.

TERAPIA DYSLEKSJI