NEUROIMPULS © 2019 | POLITYKA PRYWATNOŚCI | WARSZAWA, UL. NOWOLIPKI 12/99

Trening poznawczy ma na celu poprawę działania funkcji poznawczych, takich jak koncentracja, pamięć czy uwaga. Są to aspekty funkcjonowania potrzebne i używane od wczesnych lat szkolnych  aż do późnej starości. Szczególnie wtedy odczuwamy ich spadek, co często staje się najbardziej uciążliwym problemem. Jednakże także u osób pracujących często zdarza się, że spadek koncentracji i niemożność skupienia uwagi powoduje wiele problemów, szczególnie w życiu zawodowym.

 

Treningi poznawcze w Instytucie neuroImpuls proponujemy łączyć z treningami EEG-Biofeedback, które pomagają w uplastycznieniu połączeń w mózgu, dzięki czemu łatwiej jest usprawnić funkcje poznawcze.

 

Ofertę treningów poznawczych kierujemy szczególnie do osób starszych, które odczuwają ich spadek wraz z przybywającym wiekiem.  

TRENING POZNAWCZY