NEUROIMPULS © 2019 | POLITYKA PRYWATNOŚCI | WARSZAWA, UL. NOWOLIPKI 12/99

Czas emerytury to moment w życiu, gdy człowiek zaczyna mieć bardzo dużo wolnego czasu. Nie oznacza to jednak, że chce go spędzić w sposób nudny.

W Instytucie neuroImpuls usprawniamy pracę mógu dla lepszej koncentracji uwagi, pamięci i poprawy nastroju.

1

1

KIEDY MOŻEMY POMÓC

Możemy pomóc, kiedy pojawiają się problemy z:

2

JAK MOŻEMY POMÓC

W pracy z Seniorami stosujemy następujące metody:

STREFA SENIORÓW