NEUROIMPULS © 2019 | POLITYKA PRYWATNOŚCI | WARSZAWA, UL. NOWOLIPKI 12/99

QEEG

Metoda QEEG jest metodą diagnostyczną, która pozwala na zmierzenie aktywności bioelektrycznej kory mózgowej z podziałem na poszczególne fale mózgowe. Taki zapis ma przełożenie na poszczególne sfery funkcjonowania człowieka. Oznacza to, że na podstawie wyników badania QEEG można wnioskować o sposobie funkcjonowania Klienta w poszczególnych sferach, m.in. poznawczej i emocjonalnej.

 

W Instytucie neuroImpuls przeprowadzamy badanie pQEEG, które polega na odczycie zapisu aktywności bioelektrycznej kory mózgowej z 8 szczególnych punktów na głowie. Wykorzystuje się do tego elektrody, które podczas 1 zapisu sczytują aktywność z 2 punktów jednocześnie, a następnie są przyklejane w kolejnych 2 punktach.

 

Na podstawie uzyskanych wyników oraz informacji uzyskanych podczas wcześniejszej konsultacji układany jest dla każdego Klienta indywidualny protokół treningowy, tak aby efekty treningów Biofeedback były jak najlepsze.