NEUROIMPULS © 2019 | POLITYKA PRYWATNOŚCI | WARSZAWA, UL. NOWOLIPKI 12/99

Założenia pracy z dziećmi w Instytucie neuroImpuls

W naszej pracy z dziećmi kierujemy się dewizą J. Korczaka:

"Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może."

Podobnie jak w pracy z dorosłymi, stawiamy na indywidualne potrzeby każdego młodego człowieka.

W celu uzyskania szerszego spojrzenia na dziecko, utrzymujemy stały kontakt z rodzicem.

1

KIEDY MOŻEMY POMÓC

Możemy pomóc, kiedy dziecko ma:

2

JAK MOŻEMY POMÓC

W pracy z dziećmi stosujemy następujące metody: 

STREFA DZIECI