NEUROIMPULS © 2017 | POLITYKA PRYWATNOŚCI | WARSZAWA, UL. NOWOLIPKI 12/99

Diagnoza logopedyczna przeprowadzana jest przed rozpoczęciem terapii logopedycznej. Składa się ona z wywiadu oraz obserwacji i dokładnego wsłuchania się w mowę. W przypadku dzieci wywiad przeprowadzany jest z rodzicem.

 

W ten sposób, dzięki profesjonalnemu przygotowaniu i wiedzy, logopeda rozpoznawaje  trudności i zaburzeń w zakresie mowy. Początkowa diagnoza pozwala też na dopasowanie indywidualnego planu terapeutycznego dla każdego Klienta, niezależnie od wieku.

 

Przed przystąpieniem do realizacji planu terapeutycznego jest on omawiany i konsultowany z rodzicem lub dorosłym Klientem, gdyż jego sugestie i oczekiwania są bardzo cenną informacją.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA